*ඉඩමක් විකීණීමට* ගම්පහ දිස්ත්‍…

, , Leave a comment

*ඉඩමක් විකීණීමට*
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපිටිය හා මීගමුව මාර්ගයේ අක්කර 5 ½ ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 200 ක දුරින් පිහිටා ඇති අතර අඩි 12ක පුළුල් තාරපාරක් හා විදුලිය, ජලය ඇත.

පොල් පැල සිටුවා ඇති අතර සියල්ල පීදී නැත. එහි පොල් ඵලදාව 2000 ක් පමණ වේ.

ඔප්පුවේ හිමිකම පලමු පන්තියේ වන අතර අක්කරයක මිල රු. 15,000,000/- වේ.

මෙය හොදින් කියවා ගැනුම් කරුවන් පමණක් අමතන්න.
071-54 27 180

*Land for Sale*
A 5 ½ acre land is for sale on the Divulapitiya and Negombo road in Gampaha district. Located at a distance of 200 meters from the main road and has a 12 feet wide asphalt road and electricity and water.

Coconuts are planted and not all are pressed. Its coconut yield is about 2000.

ownership of the land is in first class and the price per acre is LKR 15,000,000/-.

Read this carefully and contact us serious buyers only.
071-54 27 180

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම