*ඉඩමක් සමග ගෙයක් විකිනීමට-කඩ ක…

, , Leave a comment

*ඉඩමක් සමග ගෙයක් විකිනීමට-කඩ කාමර දෙකක් සමග.
*මීරිගම නාල්ල පාරේ, කහදව.

-මීරිගම නාල්ල ප්‍රධාන පාරට 150m යි.
-මීරිගම නගරයට 2km යි.
-මීරිගම අදිවේගී පිවිසුමට 3.5km යි.
-කොලබ-කුරුනෑගල (5 පාරට ) 5.5km යි.

*පර්චස් 20ක ඉඩම සමග නිවස
-කාමර 3යි
-සාලය
-නිවස ඇතුලත නාන කාමරය ( නාන කාමරය සාදා නැත )
-කුස්සිය
-ගරාජය
-නාන කාමරයක් සහ වැසිකිලිය ( නිවසට පිටතින් පිහිටා ඇත )
-ගබඩා කාමරය ( නිවසට පිටතින් පිහිටා ඇත )
-කඩ කාමර 2යි (නිවසට පිටින් පිහිටා ඇත-ගමට ඇතුලු වන පාරට මුහුනලා )
-සම්පූර්ණ සාදා නිම කර ඇති ළිද ( මොටර් කර ඇත/ටැන්කිය ඇත )
-හතර පැත්තෙන්ම තාප්පය ඇත.
-විදුලිය ඇත
-සින්නක්කර ඔප්පු

ලක්ශ 60යි.

මිල ගනන් සාකච්චා කර ගත හැක.
Chamindu-0760266079

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම