ඉඩම විකිණීමට පර්චස් 11.7 ගිරි…

, , Leave a comment

ඉඩම විකිණීමට
පර්චස් 11.7
ගිරිඋල්ල නගර සීමාවේ .
ඉඩමේ සිට ගිරිඋල්ල නගරයට 3km.
කොළඹ – කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට 30m ක් දුරින් නාල්ල මල්විලවත්තේ අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත.

අවට ප්‍රේදේශිය පහසුකම්. ප්‍රධාන පසල්, වෙලද සංකීර්ණ, රාජ්‍ය ආයතන, බැංකු යානාදිය පහසූකම් වලින් සමන්විතය.

ජාලය, විදුලිය
නිරවුල් පිරිසිඳු ඔප්පු පුලුල් මාර්ග
නිස්කලංක පරිසරයකින් සමන් විත මේම ඉඩම වැඩිම ඉල්ලුමට ලබදෙයි.

Rs. 1 Perches 160000

ඇමතුම් 0711114982

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම