ඉතාමත් පහසු මිලට ඇදුම් මි…

, , Leave a comment

ඉතාමත් පහසු මිලට ඇදුම් මිලදී ගැනීමටනම් වේවැල්දෙනියෙ මාහාවිද්‍යාලය අසල නිවසක තමන්ට අවශ්‍ය ඩිසෛන් වර්ග විවිදාකාර ඇදුම් ඇත ගැහැනු,,පිරිමි සියලූම ඇදුම් මේ අවෘදුසමයෙ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත දැන්න අමතන්න වාසිය ඔබ අතේය❤️සාදාරන මිල ගනම් යටතෙ❤️(0772439651)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම