ඉතා අඩුවට දෙමි. වේයන්ගොඩ නගරයට…

, , Leave a comment

ඉතා අඩුවට දෙමි. වේයන්ගොඩ නගරයට, දුම්රියපළට,ඉදිවන අදිවෙගි මර්ගයට, බස්නැවතුම්පළට 1km
•දඩගමුව රජමගාවිහරයට 400M
• කොළඹ – නුවර ප්රධාන මාර්ගයට කලගෙඩිහේන 2km
• වේයන්ගොඩ නගරයට, දුම්රියපලට විනාඩි 2යි..
• සියලු නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.
• වේයන්ගොඩ ආර්ථික මධ්යස්ථානය
• සුපිරි වෙළෙඳ සංකීර්ණ
• වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක විදුහලට
• සියනෑ අධ්යාපන පීඨය
• නිරවුල් ඔප්පු (බිම් සවියන් දෙන හිමිකම් සහතිකය ද ඇත )
• පර්චස් 25ක් (කොටස් වශයෙන් ද ගත හැකිය )
• කාපට් පාර
• පදිංචියටත් ආයෝජනයටත්,විදේශ ගත විමට ඉක්මනින් දෙමි.පොල් ගම්මිරිස් සහිතව
• වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 0771282358

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම