ඉතා අලංකාර ලෙස නිර්මාණය කරන ලද…

, , Leave a comment

ඉතා අලංකාර ලෙස නිර්මාණය කරන ලද ඕලු පොන්ඩ්.
ඕනි අය ඉන්නවනම් ඉක්මනින් වෙන් කරවා ගන්න.
(මීරිගම අවට )
ලිනදර මීරිගම.
0710666343
0770756790
මිල rs 1300/=

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම