(ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි) මීරිගම…

, , Leave a comment

(ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි)
මීරිගම නගරයට යාබදව
මීරිගම දිවුලපිටිය පාරේ
කුලියට දීමට ඇති නිවසක් ඇත්නම් දන්වන්න

077 912 8400
(උදය)
Udaya Shantha

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම