ඉතා ඉක්මනින් කපා ඉවත් කිරීමට ඇ…

, , Leave a comment

ඉතා ඉක්මනින් කපා ඉවත් කිරීමට ඇති. කොට්ට පුලුං /වල් ඇබරැල්ල/වල් බිලිං වැනි ගස් මිලට ගනු ලැබේ….. ගස් පරීක්ශා කොට ගෙවීම් කරනු ලබයි… .⭐⭐ ⭐. 8.00ත් සවස 5.00 අතර කාලය ඇතුලත අමතන්න…
mirigama awata ⭐( 0707003382)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම