ඉතා ඉක්මනින් විකිනිමට ඉදිපරපේ…

, , Leave a comment

ඉතා ඉක්මනින් විකිනිමට
ඉදිපරපේ , ප්‍රදාන පාරට මුහුනලා
කඩ කාමර දෙකක් සහ පහත බිම් මහලක්
ප්‍රචස් 13
සියලුම පහසුකම් සහිතයි ,
0713543039

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම