ඉතා උසස් තත්වයේ ටීශර්ට් දැන් ඔ…

, , Leave a comment

ඉතා උසස් තත්වයේ ටීශර්ට් දැන් ඔබට THE Gift House BY NP වෙතින් මිලදී ගත් හැක .

Kids size
5
6
7/8
9/10
11/12
13/14

Price
5 , 6 , 7/8 = 1000/=
9/10 , 11/12 , 13/14 = 1200/=

Location – 53/1, bothale pahalagama ,andupe ,ambepussa

Whatsapp – 0778648734

දිවයින පුරා බෙදාහැරීම පහසුකම් ඇත

Thank you …

Navodya
_THE Gift House BY NP_

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම