ඉතා කෙට්කලක් පාව්ච්ච් කරන ලද ද…

, , Leave a comment

ඉතා කෙට්කලක් පාව්ච්ච් කරන ලද දමිරෝ ,ඉනවෙක්ස් ශිතකරන දෙකක් විකිණීමට ඇත ,එකක් 65000/=, මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක,,0772663994. මිරිගම ,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම