ඉතා ම ඉක්මනින් විකිනිමට 🤘 ඉද…

, , Leave a comment

ඉතා ම ඉක්මනින් විකිනිමට 🤘

ඉදිපරපේ , ප්‍රදාන පාරට මුහුනලා
කඩ කාමර දෙකක් සහ පහත බිම් මහලක්
( දෙමහක් )
පොල් ගසක්, පුවක් ගස් 3 , එක් අඹ ගසක්, ඉඩමට ඇත
ප්‍රචස් 13
සියලුම පහසුකම් සහිතයි ,
වැඩි විස්තර 0713543039

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම