ඉතා වටිනා මිලකට පස්යාල ඇල්ලි හ…

, , Leave a comment

ඉතා වටිනා මිලකට පස්යාල ඇල්ලි හන්දියට 400m දුරින් (පර්චස් 86) ක ඉඩමක් විකිනිමට ඇත. කොටස් වෂයෙන්ද විකිනිමට කැමති.
(parch 01 :- 58000)
0756975720

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම