ඉදිපරපේ,මීරිගම අගනා බිමි කොටස…

, , Leave a comment

ඉදිපරපේ,මීරිගම අගනා බිමි කොටස් 12.5 තුනක් විකිණීමට ඇත

500 m විජය රජදහන දුම්රිය ස්ථානයට
600m 221ගිරිඋල්ල ,නිට්ටඹුව බස් මාර්ගයට
2 km Mirigama Highway Entrance
1km Mirigama north highway entrance (under construction)

නිරවුල් ඔප්පු
විමසීම් = 0771399976

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම