ඉදිරි දෙසතිය තුල සියලු උත්සව ස…

, , Leave a comment

ඉදිරි දෙසතිය තුල සියලු උත්සව සහ සාද පැවැත්වීම තහනම් කර ඇති බැව්න් පොඩ් වට දානයක්,නෑදෑයෝ ට්ක ව්තරක් එකතුකරගෙන කොටහලු උත්සවයක්,යාලුවො ට්ක ව්තරක් එන අලුත් ගෙදරට ගෙව්දින පාට්‍ යක් වැනි දේවල් පැවැත්වීම සදහා මීරිගම සව්ඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලයෙන් අවසර නොදෙන බවත් අවසර ඉල්ලා නොපැම්නෙන ලෙසත් සව්ඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාලය මීරිගම ජනතාව වෙත දන්වා සිටි.ඔබේ බුද්ධ්‍මත් හැසිරීම් රටාව අනාගත සුරක්ෂිතබව තීරණය කරන බවද තවදුරටත් දන්වා සිටිමු.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම