ඉන්ද්යාවෙන් ආනයනය කරන ලද මංගල …

, , Leave a comment

ඉන්ද්යාවෙන් ආනයනය කරන ලද මංගල සාරි දෙකක්
සම්පූර්ණ සාරියම සීක්වීන්ස් වලින් වැඩ දමැ ඇත.
එකවරක් පමණක් අදින ලද
විකිනීමට ඇත.
වලව්වත්ත – මීරිගම
විමසන්න- 0719031826/ 0770736260

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම