ඉහළම ප්‍රතිඵල සාක්ෂි සාධක සහිත…

, , Leave a comment

ඉහළම ප්‍රතිඵල සාක්ෂි සාධක සහිතවම… 🥰
සහභාගි වූ දරුවන්ගෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලකුණු 75% සීමාව පසුකර ඇත… ❤️
2025 O/L (10 ශ්‍රේණිය) – ප්‍රමාද නොවී ඉක්මනට එන්න මුල ඉඳන් ගොඩදාගන්න…

2024 O/L (11 ශ්‍රේණිය) – ප්‍රමාද නෑ පසුතැවිලි නොවී එන්න… 📚

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම