ඊයේ සිදුවුන අනතුරට පසුවත්, Hig…

, , Leave a comment

ඊයේ සිදුවුන අනතුරට පසුවත්, Highway එකේ මීරිගම දකුණු පස පිවිසුම කඩිනමින් ඉදිකර විවෘත කිරීමට බලධාරීන්ට නුවණ පහල වෙනවා නම් මීරිගම මාර්ග තදබදය හා මෙවැනි අනතුරු වලක්වා ගත හැක.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම