උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ, දුම්රිය…

, , Leave a comment

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ, දුම්රිය පිලි පැනීමක් හේතුවෙන් මහව සන්ධියේ සිට මොරටුව බලා ධාවනය වන දුම්රිය (මහව) අද දින ධාවනය නොවේ.
6/26 AM
7/4/2022

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම