උදව්වක්, මොහු ඉල්ලන්නේ රැකියාව…

, , Leave a comment

උදව්වක්, මොහු ඉල්ලන්නේ රැකියාවක්. මොහු නමින් විමලේ. මොහුගේ පදිංචිය නුගේදොළවත්ත පස්යාල. මොහුට වයස 53. මොහු සොයන්නේ රියදුරු රැකියාවක් හෝ විදුලි කාර්මික රැකියාවක්. මොහුගේ බිරිඳ දෑස් නොපෙනෙන කෙනෙක්. පාසල් යන වයසේ දියණෛයක් සිටි. වැඩි විස්තර සඳහා මොහුගේ දු.අංකය 0768272412

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම