උපරිම උස අඩි 10ට වැඩි බොරළු පස…

, , Leave a comment

උපරිම උස අඩි 10ට වැඩි බොරළු පස් කැපීමකදී ඉඩමේ මායිමෙන් මාර්ගයක් යෙදී ඇත්නම් ඉඩමේ මායිමත් පස් කැපීම අවසන් කරන ස්ථානය අතර කෙ⁣තරම් අඩි ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කල යුතුද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම