උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතු Autom…

, , Leave a comment

උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතු Automatic vacuum sealer යන්ත්‍ර

විශේෂ මිල රු 3950/= ක් පමණයි.🤩🤩🤩
සීමිත දින ගණනක් සදහා වලංගු වේ

✅ 078 770 36 12

♦️vacuum සහ Normal sealing යන දෙවිදිහටම භාවිතා කළ හැකිය . පරිහරණය ඉතා පහසුය.

♦️ vacuum ක්‍රියාවලිය 💯 සාර්ථකව සිදුවේ.

♦️ නොමිලයේ vacuum sealing බෑග් 10ක් සහ user manual එකක් අන්තර්ගත වේ.

High Quality Vacuum Sealer Machines ✔️
Brandnew imported..😍
powerful vacuum function 💯
Power:- 90W
Mpa:-60KPA
Size : 365*55*50mm
Voltage: 220v-50hz/110V-60HZ
Maximvm seal width : 28cm

දිවයින පුරා Delivery කළ හැකිය .
cash on delivery available 😍

0787703612
Naiwala , Veyangoda

#Vacuum #vacuumseal #vacuumsealer #sealer #sealingmachine #polythenebags #vacuumbag #export #dehydrated #dehydrator #dehydration #machine #polythene #bags

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම