උසස් පෙළින් පසු තොරතුරු තාක්ෂණ…

, , Leave a comment

උසස් පෙළින් පසු තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා හැදැරීමට අවස්ථාවක්…

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ.
NVQ පාඨමාලා හදුන්වා දීම සහ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සම්මන්ත්‍රණය න් මීරිගම හා ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පහත පරිදි පැවැත්වේ.
👉 පෙබරවාරි 23 හා 25 මීරිගම Beetaacom
👉 පෙබරවාරි 24 හා 26 ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පෙරවරු 9.00 ට පැවැත්වේ.

🔸 මෙවර අ. පො. ස උසස් පෙළ විභාගය සදහා පෙනී සිටි සිසුන්ට සිය වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා මෙන්ම වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සදහා ත‍් මෙම NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා හැදැරීම සුවිශේෂී වේ..

👉🔴සැලකිය යුතු – පෙබරවාරි 20 දින දක්වා ලියාපදිංචි වන සිසුන්ට

👉 පාඨමාලා ගාස්තු සදහා සුවිශේෂී වට්ටම් හා Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ T-shirt නොමිලේ ලබා දේ.

🔴පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වීම / තොරතුරු ලබා ගැනීමට පහත WhatsApp group එක ට සම්බන්ධ වන්න

0706874015 whstsapp / call
033 22 74 015 විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම