ඌරපොළ ඉදලා මිරිගමට ගෘහ භාණ්ඩ …

, , Leave a comment

ඌරපොළ ඉදලා මිරිගමට ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සදහා ලොරි රථයක් අවශ්‍යයි.
අල්මාරි 2යි
ඇදන් 2යි
පිගන් භාණ්ඩ
ආදිය

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම