එකමුතු ලමා සමජය කැමිලස් වත්ත, …

, , Leave a comment

එකමුතු ලමා සමජය කැමිලස් වත්ත,

2023/අප්‍රෙල් මස 14 සහ 15 දින එකමුතු ලමා සමජය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ක්‍රිකට් මැච් එක සහා අවුරුදු උත්සවය ගමේ පිට්ටනියේදි පවත්වනු ලබේ………………….🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

මෙයට,
එකමුතු ලමා සමජය,
ලමා කැල…🙏🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම