එන්න එන්නම අසාධිතයන් වැඩි මීරි…

, , Leave a comment

එන්න එන්නම අසාධිතයන් වැඩි මීරිගම අපිටත්
වැක්සින් එක ඉක්මනින් ලබාදීම කළ යුතුයි නේද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම