එලඹෙන උත්සව සමයේ ඇති අවුරුදු…

, , Leave a comment

එලඹෙන උත්සව සමයේ ඇති අවුරුදු උත්සව ඇතුළුව ඕනෑම උත්සව අවස්තාවන් සදහා අවශ්‍ය Flasher light
බට කනු
බල්බ්වැල්
මල්කනු
එලිමහන් විදුලි ආලෝකකරන උපාංග
සහ වෙනත් ඕනෑම විදුලි ආලෝකකරන කටයුතු ඉතාමත් සාදාරන මිලගනන් යටතේ සිදු කරවාගැනීමට අපත් සමග එක්වන්න
MULTI ELECTRICALS ……. KAHANDAWA, MIRIGAMA

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම