එල්ලක්කල සිරිසගබෝ මාවතේ නිවසක්…

, , Leave a comment

එල්ලක්කල සිරිසගබෝ මාවතේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත . P40 . නිවසේ පොඩි වැඩ ටිකක් ඇත.. 0760520343 තවත් ඉඩම් කැබලි තුනක් ඇත .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම