ඔට්ටුයි ඕන්න මිරිගමට අලුත් දෙය…

, , Leave a comment

ඔට්ටුයි ඕන්න මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙනවානම් ඒ #PDFASHION තාමා ඕන්න අවුරුද්දට සුපිරියක් ගෙනවා…… කවුරුත් හොයන Black printe එක…. අදම එන්න #PDFASHION එකට කට්ටිය ….🏃🏃🏃🏃

💥PD FASHION 💥.

🙋🙋‍♀️ UNISEX T SHIRT 🙋‍♀️🙋

👉Size: M/L/XL

👉Limited Stock
🎈මිරිගම
Rs 1890/=

0717094757 🏃🏃🏃🏃🏃
(මිරිගමට අලුත් දෙයක් ගෙන ආ PD FASHION වෙතින් 😉😉😉😉)
#මිරිගම_කණ්ඩලම_සෙඩ්_එක_ඉදිරිපිට #PD_FASHION_එකට_එන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම