ඔන්න අහෙනම් ඔබ විමසිල්ලෙන් බලන…

, , Leave a comment

ඔන්න අහෙනම් ඔබ විමසිල්ලෙන් බලන් සිටි ඒ දවස…. බාදුරාගොඩට අලුත්ම වෙනසක් දැවැන්ත ශබ්ද කට්ටල සමගින් #PDFASHION සුපිරි වැඩේ…. (යාලුවෝට SHARE කරන්න LIKE කරන්න COMMENT කරන්න….🫡🫡🫡🫡🙄🙄🙄🙄🍒🍒🍒😍😍💥💥💥💥
#STAGEONE #Gracious #Atackshow #thusharasubasinha #dimankawellalage #amandisulochana

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම