ඔන්ලයින් ජාතික හැදුනුම්පත් හා …

, , Leave a comment

ඔන්ලයින් ජාතික හැදුනුම්පත් හා පාස්පෝට් හදිසි ඡායාරූප සදහා සෝමා ස්ටූඩියෝ අද දින සිට විවෘතව ඇත.

No.141 pasyala Road, Mirigama
0332276887

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම