ඔබගෙ අන්තූරියම්.ඕකිඩ්.ගෙවතු වග…

, , Leave a comment

ඔබගෙ අන්තූරියම්.ඕකිඩ්.ගෙවතු වගා සදහා අවශය 10ᵐᵐ.12ᵐᵐ.18ᵐᵐ පොල්ලෙලි කබලි.කොහිබත්.කොම්පොස්ට් සහන මිලට ලබාගන්න අමතන්න.
පොල්ලෙලි කැබලි කොහුබත් ඉවත් කල 13ᵏᵍ ගෝනියක් 400/=
කොහුබත් සමග 350/=
කොහුබත් 1ᵏᵍ 30/=
කොම්පෝස්ට් 1ᵏᵍ 20/=
තොග ඇනවුම් ප්‍රවාහනය කරනු ලබයි.ප්‍රවාහන ගාස්තු එකතු වේ.
විමසීම්
0763956595
( ᶜᵃˡˡ.ʷʰᵃᵗᵃᵖᵖ.ⁱᵐᵒ.ⁱⁿᵇᵒˣ)
චන්දන.මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම