ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි හදුන්කූර…

, , Leave a comment

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි හදුන්කූරු ඇණවුම් ලබා ගත ,හැකිය .
හදුන්කූරු 60 විකුනුම් මිල තිබෙන පෙට්ටිය් කූරු 10 ක් දමා 30ට ලබා දිය හැකිය .
හදුන්කූරු 20විකුනුම් මිල තිබෙන පෙට්ටිය් කූරු 06ක් දමා 15ට ලබා දිය හැකිය .
මේ පොසොන් සමයේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි හදුන්කූරු පෙට්ටි අප ලබා දීමට සුදානම්.
බන්ඩල් පහට වඩා ගත යුතුය.බන්ඩලයක පෙට්ටි 15 කි.
ගල් අමුන පාර
මිරිගම .
0766459149.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම