ඔබගේ ආයතනයේ, වැඩබිමේ, කර්මාන්ත…

, , Leave a comment

ඔබගේ ආයතනයේ, වැඩබිමේ,
කර්මාන්ත ශාලාවේ ඇති ඉවත දමන සියලුම #යකඩ මිලට ගනු ලැබේ.
ඉහලම මිලක් සහ විශ්වාසනීය සේවය
JM Metal Mirigama, Giriulla 0752425030

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම