ඔබගේ උපන්දින, විවාහ, ඇතුළු ඕනෑ…

, , Leave a comment

ඔබගේ උපන්දින, විවාහ, ඇතුළු ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක් ලස්සන කරගැනීම සදහා කේක් නිර්මාණය අපෙන්.🥞

අපගේ අනෙකුත් සේවාවන්

🔴 ඕනෑම හැඩයක,මොස්තරයක සහ ඕනෑම රසයක කේක්.
🔴 ඕනෑම රසයක පුඩින් වර්ග

විශ්වාසවන්තව,පිරිසිදුව සහ සහනදායී මිලකට අපෙගේ සේවාව ලබා ගැනීමට අමතන්න 0770585709

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම