ඔබගේ දියණිය මීරිගම ඩඩ්ලි සේනාන…

, , Leave a comment

ඔබගේ දියණිය මීරිගම ඩඩ්ලි සේනානායක ව්ද්‍යයාලයේ හය වසර පන්තියක ඉගෙනුම ලබයි නම් ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ ගැබ්ගෙල පිළිකා වලක්වාගැනීම සදහා ලබා දෙන HPV එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 29 බදාදා පෙ.ව 9 සිට 10 දක්වා ව්ද්‍යයාලයට පැම්ණ ලබාගන්න.මීරිගම අවට වෙනත් පාසලක එන්නත් ලබා නොගත් දැරියන් පෙ.ව 10 සිට 11 දක්වා ඩඩ්ලි සේනානායක ව්ද්‍යයාලයට පැම්ණ එන්නත ලබා ගන්න.ළදරු වර්ධන සටහන් පත රැගෙන ආ යුතුය. එමෙන්ම ඩඩ්ලි සේනානායක ව්ද්‍යයාලයේ 7 වසරේ සියලු දරු දැරියන් හට වැඩ් හිට් පිටගැස්ම ඩ්ප්තිරියා එන්නත (aTD) එදිනම පෙ.ව 10.30 සිට 12 දක්වා ව්ද්‍යයාලයේදි ලබා දේ.නිරොධායන නිති වලට අනුව එන්නත් ලබා දෙන බැවින් නියමිත වෙලාවට ඔබගේ දරුවා රැගෙන ව්ත් එන්නත් ලබා ගන්න.මෙයට අමතරව පස්‍ යාල අවට දරුවන් සදහා 10/01 දින පස්‍ යාල මහා ව්ද්‍යයාලයේදි HPV එන්නත පෙ.ව 9 සිට10 දක්වාත් aTD එන්නත පෙ.ව 10 සිට 12 දක්වා එන්නත් ලබා දේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම