ඔබගේ නිවසේ වෙළද සැලේ හෝ ඕනෑම ස…

, , Leave a comment

ඔබගේ නිවසේ වෙළද සැලේ හෝ ඕනෑම ස්ථානයක CCTV සවි කර ගැනීමට සම්බන්ධ වන්න.විශ්වාසනීය සේවයක් සිදු කර දෙන්නෙමු.
අවුරුදු 2 වගකීමක්.
සවි කිරීමෙන් පසු සේවාව.
ඕනෑම ස්ථානයක පහසුවෙන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් නැරඹීමට හැකියාව.
දැන්ම අමතන්න-0762640070 නිට්ටඹුව වේයන්ගොඩ නයිවල
සවි කිරීමේ ගාස්තුද සමග
HIKVISION 4 CHANNEL PACKAGE INCLUDES
65,000/=
*4CH DVR
*2MP 1080P CAMERA- 4NOS
*12V 2AMP POWER SUPPLY- 4NOS
*500GB HARD DISK
*3C2V CABLE 100M
*BNC CONNECTORS – 8NOS
*WIRING ACCESSORIES
*INSTALLATION CHARGES
*FREE MOBILE VIEW
HIKVISION 8 CHANNEL PACKAGE INCLUDES
105,000/=
*8CH DVR
*2MP 1080P CAMERA- 8NOS
*12V 2AMP POWER SUPPLY- 8NOS
*500GB HARD DISK
*3C2V CABLE 100M
*BNC CONNECTORS – 16NOS
*WIRING ACCESSORIES
*INSTALLATION CHARGES
*FREE MOBILE VIEW
CALL FOR MORE 076 26 400 70

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම