ඔබගේ විවාහ ගිවිස ගැනීමේ දිනයට…

, , Leave a comment

ඔබගේ
විවාහ ගිවිස ගැනීමේ දිනයට..
මංගල දිනයට..
දෙවෙනි ගමනට..
ආදී ඕනෑම උත්සව අවස්තාවකට පැලදීම සඳහා..
අලංකාර හිස් පළඳනා හා ආභරණ කට්ටල ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වර්ණයකින් අපගෙන් සාදාගත හැක..

✨️We do all type of customized hair accessories and jewelleries for you choice..

✨️ Inbox or whatsapp 0722367049 us for more details..

Nima Crafts
Thawalampitiya
Mirigama
0722367049

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම