ඔබගේ සියලූම වතුර මෝටර් ගැටලු ස…

, , Leave a comment

ඔබගේ සියලූම වතුර මෝටර් ගැටලු සදහා අමතන්න. ලිටර් 500 ටැන්කිය පිරිමට විනාඩි 25 ක් 30කට වඩා යනවා නම් අමතන්න ටැන්කිය විනාඩි 10 පිරීමට සකස් කල හැක. වෝටර් සීල්, කන්ඩෙන්සර් , බෙයාරින් ගැසීම, හුලන් ඇදීම වැනි ඕනෑම ගැටලුවකට අමතන්න0782764883 …
No 22/5
මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම