ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ගොඩනැගිලි ද්…

, , Leave a comment

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රවයන් වගකීමක් සහිතව සාදාරන මිලට ප්‍රවාහනය කරදෙනු ලැබේ.

0727 224 724
PR Supplier
Mirigama.

🛑 කලුගල් 6*9
🛑 මෙටල්
🛑 කවලම් කුඩු
🛑 පස්
🛑 චිප්
🛑 ගල් කුඩු
🛑 වැලි
🛑 ABC
🛑 කොරිමග්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම