ඔබත් දන්නවාද නාල්ලේ පෙරමුණ සෙඩ…

, , Leave a comment

ඔබත් දන්නවාද නාල්ලේ පෙරමුණ සෙඩ් එකේ තෙල් ගහන අමුතු තියරිය.🤣👍
ගමේ අයට පොලිම් නැත. ගියා ගැහුවා. බයික් වලට 1500ද 2000ද කියලා ලිමිට් එකක් නැත ඔන තරම්ක් ගහනවා.
එත් අනිත් මිනිස්සු පැය ගනක් පොලිමේ වල ඉදලා ගහ ගන්නකොට. ගමේ කියා ගත්ත අය පැන පැන ඇවිල්ලා ගහනවා.
පොලිම ඉස්සරහට යන්නේම නෑ පැය ගනක් ඉන්න ඔනේ..😣

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම