ඔබත් මීරිගම ආසනය තුල සිටින අබි…

, , Leave a comment

ඔබත් මීරිගම ආසනය තුල සිටින අබිමානවත් පාරම්පරික ශිල්පයකට උරුමයන් තියෙන කෙනෙක්ද ???
ඔබ අගයන්න ,ඔබට වටිනාකමක් දෙන්න ,ඔබට සවියක් වෙන්න අපි සූදානම් …
අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ගෞරවනීය ආරාධනා 🙏🙏🙏
(කලා ශිල්පීන් ,දේවාල ,ආයුර්වේද ,පාරම්පරික වෙදකම ,හන,වේවෙල් ශිල්පීන් ,මෙකී නොකී හෙල සූසෙට ශිල්පයට අයත් ඕනෑම ශිල්පීන් සදහා අවස්ථාව …)
අමතන්න :මීරිගම සන්විදායක 0778408913
(දේශ ගෞරව ,විශ්ව කීර්ති ,මුලු දිවයිනටම සාම විනිසුරු නුවන් රසාන්ග )

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම