ඔබත් මෙවර උසස් පෙළ විභාගය ට පෙ…

, , Leave a comment

ඔබත් මෙවර උසස් පෙළ විභාගය ට පෙනී සිටින අයෙක් නම්…..

රාජ්‍ය සම්මාන ලාභී Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා NVQ ජාතික සහතික පත්‍ර පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ.
NVQ පාඨමාලා හදුන්වා දීම සහ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සම්මන්ත්‍රණය න් මීරිගම හා ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පහත පරිදි පැවැත්වේ.
👉 පෙබරවාරි 23 හා 25 මීරිගම Beetaacom
👉 පෙබරවාරි 24 හා 26 ගම්පහ Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයන්හි පෙරවරු 9.00 ට පැවැත්වේ.

🥇ICT Technician (NVQ Level 4)
🥇Computer Graphic Designer (NVQ Level 4)
🥇Computer Applications Assistant (ICTT) – NVQ Level 3
🥇Preschool Teacher Training (NVQ Level 4)
🥇Human Resources Management
🥇English
මෙම පාඨමාලා සදහා…
👉🔴සැලකිය යුතු – මෙවර NVQ පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට 20 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ T-shirt නොමිලේ ලබා දේ. (පෙබරවාරි 15 දක්වා ලියාපදිංචි වන සිසුන් සදහා පමණි. )

🔴පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වීම / තොරතුරු ලබා ගැනීමට
0706874015 whstsapp / call
033 22 74 015 විමසන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම