ඔබත් මෙවැනි අනර්ඝ පොලවක හෝ බිත…

, , Leave a comment

ඔබත් මෙවැනි අනර්ඝ පොලවක හෝ බිත්තියක හිමිකරුවෙකු වීමට සිහින දකින්නේද
😀 ලී පෙනුමට
😀 ගඩොල් පෙනුමට ( බිත්ති )
😀 පරිසර හිතකාමී
😀 ලාබදායි
🤗 බාස් කුලී නැති
😆 සවිකිරීමට පහසු
😉 වතුරට ගින්නට ඔරොත්තු දෙන
🤗 පැරණි පොලවට
😆 ටයිල් පොලවට
🥰 අළුත් පොලවට
🤪 දිවයින පුරා
😯 දේශීය නිශ්පාදනයක්

🙊වසර 05වගකීමක් සහිතව
සේවය සමගින් සහ

කතාකරන්න 0719127639
☎ ☎

## Client – Mrs. Dilhara
## Location – No 05 negombo road mirigama
AS sparrow distributors : ඔබත් මෙවැනි අනර්ඝ පොලවක හිමිකරුවෙකු වීමට සිහින දකින්නේද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම