ඔබේ ඕනෑම උත්සවයකට ඕනෑම සාදයකට …

, , Leave a comment

ඔබේ ඕනෑම උත්සවයකට ඕනෑම සාදයකට ඒ වගේම ඔබේ වෙළෙඳසලට, රෙස්ට්ටුරන්ට් එකට ජවත්වීම රස වැහෙන රසම රස අළුත් කජු සාධාරණ මිලට තොග සහ සිල්ලරට ලබා ගැනීමට අදම අප අමතන්න.
P.K රේණුක (0762052994)
ලිපිනය-පන්සල පාර, නාවන, මීරිගම.
තොග ලබා ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් හිමි වේ.
නෝමල් කජු මද 1kg 4000
නෝමල් පියළි 1kg 3800
බැඳපු ටේස්ට් කජු/අවන් කජු/පුච්චපු කජු මද 1kg 4600 කුරියර් පහසුකම් ඇත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම