ඔබේ දෙපා සරසන්නට අලංකාර පාවහන්…

, , Leave a comment

ඔබේ දෙපා සරසන්නට අලංකාර පාවහන් යුගලක් NP Studio වෙතින් සුවපහසු නිමාවක් ඇති නිසා දිර්ග කාලයක් පාවිච්චි කල හැක. දැන්ම ඔබගේ පාවහන් යුගල වෙන්කරවා ගන්න 🔥🔥🔥🔥😍😍😍🌺🍀🍀☘️🍃🌺🌺

මල් රහිත – 500/= 550/=
මල් සහිතව – 600/=

දිවයින පුරා බේදා හැරිමේ පහසුකම් ඇත 🚛🚛🚛🚚🚚🚛

අවශ්‍ය නම් පහත සදහන් දුරකථන අංකයට වට්සැප් මැසේජ් කරන්න 0778648734
📞📞📞📞😍😍😍❤️❤️

Location – 53/1 ,andupe ,ambepussa

Thank you ……❤️❤️

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම