ඔබේ වාහනය ලීසිං ඇරියස් වී ත…

, , Leave a comment

ඔබේ වාහනය
ලීසිං ඇරියස් වී තිබේද
උකස්කර තිබේද
සීස් කර තිබේද
එසේනම් අප අමතන්න
071 195 1710
ඔබගේ සියලුම වාහන සම්පූර්ණ මුදල් ගෙවා නිදහස් කොට පහසු ගෙවීම යටතේ ලබා ගැනීමට හෝ විකුණා ගැනීමට අප අමතන්න
071 195 1710

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම