ඔබ ඉඩමක් සොයනවාද??? පදිංචියට …

, , Leave a comment

ඔබ ඉඩමක් සොයනවාද???

පදිංචියට / වගාවට සුදුසු ඉඩමක් දිවුලපිටිය ආසන්නයෙන්…..

නිරවුල් ඔප්පු…

බැංකු ණය…

මුළු ඉඩම- පර්චස් 54

කොටස් වශයෙන්ද ලබා ගත හැක….

0768691995

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම