ඔබ නිවසක් සාදා නිවස වයරින් කිර…

, , Leave a comment

ඔබ නිවසක් සාදා නිවස වයරින් කිරීමට බඩු ලබා ගැනීමට සිටින අයෙක් නම් කඩේට වඩා අඩු මුදලට මෙම වයර් හා switch ඔබ හට ලබාදිය හැක මෙම අංකයට කතාකර මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගන්න(හාඩ්වෙයාර් වලින් කතා කිරීමෙන් වළකින්න)
077-1586385
ගිරිඋල්ල

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම