කඩකාමර දෙකක් කුලියට දීමට —–…

, , Leave a comment

කඩකාමර දෙකක් කුලියට දීමට
————-
මීරිගම, (242) දිවුලපිටිය පාරට මුහුණලා මීරිගම නගරයට ආසන්නයෙන්ම(ප්‍රදීප් ෆුඩ්සිටි ඉදිරිපිට), එකිනෙකට යාබද 11’x22′ කඩකාමර දෙකක්, දෙකම හෝ වෙන වෙනම කුලියට දීමට තිබේ. විමසන්න.
071-8334910

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම